217
О ПЛАМЕНОВИМА

Оливере, питали сте нас о Пламеновима и што се њих тиче, ствари стоје овако: Пламенови представљају више аспекте, односно делове свести који пребивају на плану духовности, тј, на Нижем нивоу Духовног Плана.

Видимо да сте изненађени овом чињеницом, јер сте сматрали да на Духовном Плану нема поднивоа. Наравно да их има и то 7 поднивоа када је у питању Духовни План. Тих 7 поднивоа имају своја задужења, која се односе на једну од функција које Духовни План генерише спонтано.

Но, да се вратимо Пламеновима.

Дакле, Пламенови су делови ваше свести који пребивају на најнижем од 7 нивоа Духовног Плана. Тај најнижи ниво сам по себи није нешто што особа просечно развијене духовне свести не би могла досегнути у дубокој медитацији, међутим није у томе суштина. Суштина је у редовној и течној комуникацији између вас - Развојне Свести Душе која се развијате и вашег дела свести који пребива на најнижем нивоу Духовног Плана. Тај део ваше свести назива се Пламеновима.

Након што сте ушли у Просветљење Оливере, имали сте исцељујуће-развојни доживљај, односно исцељење од стране ваших Пламенова. Тај догађај, односно исцељујуће дејство Пламенова сагорело је у вама све негативности ваше психе које нису биле толико изражене да би вас спречавале у духовном развоју, али које по структури, тј. по својој суштини не иду уз свест особе која је досегла Просветљење.

Стога, тај процес Прочишћења - како сте га ви исправно назвали, урадили су Пламенови који су пребивали на најнижем нивоу Духовног Плана. Кажемо "су пребивали", што значи да више не пребивају, јер сте их интегрисали у структуру ваше Развојне Свести Душе.

Интеграција Пламенова у структуру Развојне Свести Душе понекад може бити ризичан посао, ризичан у смислу да се Пламенови на неки начин не интегришу у пуној мери у структуру Развојне Свести Душе, што за последицу има делимичну нефункционалност истих. Код вас је тај процес протекао веома лако, брзо и глатко, чиме су ваши Пламенови постали интегрални део ваше свести, односно ваше Развојне Свести Душе.

То значи да способности које поседују Пламенови интеграцијом постају могућности ваше новоинтегрисане свести, што се десило на физичком плану планете Земље. Тиме сте веома успешно успели да део Духовног Плана који у себи садржи велики број способности духовног порекла, на неки начин материјализујетете на Физичком Плану планете Земље. Та материјализација са собом повлачи спонтано деловање Пламенова увек када се укаже потреба за тиме, што је веома значајно.

Наиме, Пламенови имају веома широк спектар исцељујуће-развојних моћи, тј. способонсти, која људској врсти могу бити од велике користи. Те способности-моћи тичу се исцељења од већег броја поремећаја и болести, али и помоћи када је у питању процес духовног развоја код вас - мислимо на сву Децу Земље Оливере.

Стога замолили бисмо вас да ово каналисање о Пламеновима схватите прилично озбиљно, јер је њихов значај по развој људске врсте веома велика. Да бисмо вам то и доказали, даћемо вам текст молбе који морате изговорити у себи и веома брзо уверићете се у исцељујуће-развојне моћи Пламенова. 

Текст је веома кратак и гласи:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да нам помогну да активирамо дејство Пламенова на нас" 

и ми ћемо вам радо помоћи у томе.

Ово је свакако било још једно важно каналисање које ће вам помоћи да што је могуће лакше и брже напредујете у свом духовном развоју.

Поздрављамо вас Оливере.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

22 јануар 17 године ере Водолије - Београд/Србија