216 
ДРВО ЖИВОТА

Дрво Живота представља енергетску структуру која је настала у раној фази стварања енергијâ од стране Универзума. Његова улога састоји се у томе да генерише сплет енергија, које су по својој суштини и особинама суштински важне за функционисање Универзума, оваквог какав је он сада.

Већ смо у ранијим каналисањима напомињали да се Универзум стално мења и еволуира, у смислу побољшања функционисања. Та еволуција није нагла - као што ништа што Универзум ради није нагло, али је упорна, јер Универзум има осмишљен план будућег развоја енергијâ које постоје у њему.

У читавој тој причи, Дрво Живота има готово пресудно важну улогу, управо због генерисања основних енергија, које су пресудно важне за његово исправно функционисање. Када би неким случајем - у питању је имагинарна ситуација, Дрво Живота престало са генерисањем основних енергија које подржавају његово функционисање, он - Универзум, готово тренутно би колапсирао и свео се на једну врсту гомиле употребљених енергија.

Да се то не би десило, брине се Дрво Живота.

Дрво Живота по својој структури подсећа помало на џиновско бродско уже, са великим бројем уплетених нити. Свака од тих нити представља једну од енергија које каналише Дрво Живота и које имају одређену улогу у функционисању Универзума. 

Енергије Дрвета Живота и поред важности коју имају по свом деловању на човека не спадају у групу јаких енергија, оне су пак благе, могли бисмо рећи чак и нежне, па ће вам да бисте их осетили бити потребно извесно искуство у медитацији. 

Користи које можете имати од енергијâ Дрвета Живота вишеструке су и ми ћемо навести тек неке од њих: Дрво Живота може генерисати за вас неку енергију која вам је потребна како бисте успешно наставили са сопственим духовним развојем, може вас исцелити од прилично тешких болести, јер на неки начин енергије које садржи у себи - односно, енергије које генерише, јесу енергије високо-духовних енергија - по пореклу наравно.

Ето, ово би био кратак приказ Дрвета Живота и његове намене, а за крај даћемо молбу коју му можете упутити увек када осетите потребу за тиме и оно - Дрво Живота, радо ће вам се одазвати исцељујуће-развојним деловањем.

Молба гласи: "Молимо Дрво Живота да на нас делује на исцељујуће-развојни начин"

Толико за сада, поздрављамо вас.

Духовне Енергије Универзума

 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

20 новембар 16 године ере Водолије - Нови Сад/Србија