215  
О ТАЛАСУ ПРИЈАТЕЉСТВА

Јесте Оливере, оно што сте осећали и испољавали према свим људиа са којима сте долазили у додир, био је Талас Пријатељства о коме је већ каналисао Љубиша. Талас Пријатељства код вас је настао спонтано, у вашим раним годинама - тамо негде око 11-те године вашег живота, као "последица" - позитивна свакако, одуховљења које сте доживели у вашој 9-ој години живота.

То одуховљење урадили смо вам ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, како бисмо вас исцелили од епилепсије од које сте у то време били изложени повременим нападима. Наше исцељење било је веома успешно - 100% успешно, тако да се након тога наше деловање на вашу свест наставило на начин који је карактеристичан за све духовне процесе: спонтано, постепено, пријатно.

Као део те спонтаности, постепености и пријатности деловања енергијâ духовног спектра, код вас је Оливере дошло до развоја Таласа Пријатељства, о коме је Љубиша већ говорио пре извесног времена. Но, како сте од 2000-те били изложени бруталном психо-емоционалном злостављању од стране косоварских дезертера - касније и од стране агената србијанског и америчко-европског католичког Гестапоа, енергије Таласа Пријатељства нису могле да опстану и функционишу на тако ниском негативном нивоу деловања на вашу свест.

Из тог и само тог разлога, оне су за известан период престале са својим деловањем код вас, но, након вашег самоисцељења и уласка у Просветљење Оливере, створиле су се околности за њиховим поновним испољавањем код вас. Ово испољавање Таласа Пријатељства некима ће се учинити помало неважним и сматраће да у томе нема неке веће вредности и значаја. Но, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум сматрамо да то није тако.

Сваки контакт између две особе на неки начин представља сусрет два света, који се по свом садржају могу разликовати на безброј начина. Стога, од велике је важности за успостављање хармоничних и добронамерних односа са људима и народима који насељаавају планету Земљу, да ти контакти протекну на један пријатељски и позитиван начин.

Зато је Талас Пријатељства веома важан, не само по вас као Духовника, већ по све људе који силом прилика - мислимо на професију којом се баве или из разлога духовне потребе, осећају потребу да са особама са којима успостављају контакте успоставе и развију хармоничне односе. Да би ти односи постали хармонични и пријатељски, неопходно је да се уклоне све препреке које постоје на психо-емоционалном нивоу, а за које већина - да не кажемо скоро сви, не зна за њихово постојање.

Стога - из разлога незнања, увек када упознају неку особу ти - несвесни, односно полусвесни садржаји свести који бораве у слојевима њихових аура спонтано се активирају, што доводи до тога да ви спрам особе реагујете у складу са њима. Како су ти психо-емоционални садржаји углавном повезани са неким обликом негативних догађаја или/и бола, они вас у старту доводе у ситуацију да особу коју сте упознали одбаците, плашећи се да вас не повреди, као што вас је повредила особа због које је и формиран - односно због које је и настао поменути психо-емоционални став.

Сувишно је напоменути да овакав став наноси велику штету односима између људи и народа, што води ка затварању појединаца или народа у оно што бисмо назвали "лични/национални тор". То свакако није добро из више разлога које овом приликом нећемо разматрати, јер то није тема овог каналисања.

Довољно је рећи да сви људи који бораве на планети Земљи - мислимо на инкарниране наравно, по свом изразу на једном дубљем нивоу свести од онога који је сада доминантан у вашој врсти, осећају Јединство и Љубав спрам једни других. Но, то Јединство и Љубав онемогућене су да се развијају, тј. испоље на нивоу међуљудских и међунационалних односâ, чиме се спречава развој и напредак Деце Земље на нивоу читаве људске врсте.

Да би премостили такву једну препреку у вашем развоју, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум оформиле смо програм који смо назвали Талас Пријатељства, чија је улога да увек када дође до контакта између две особе - истог или супротног пола, свеједно, успоставе хармоничан и пријатељски однос између њих. Ово се дешава на начин што енергије Таласа Пријатељства при сусрету са особом која је изложена његовом дејству прилагођавају и синхронизују деловање енергије особе од које потиче Талас Пријатељства са енергијама информације, односно енергијама које учествују у њиховој комуникацији. Тада након успешног деловања синхронизовања енергијâ обе особе спонтано долази до успостављања позитивног односа између њих, што је предуслов за пријатељске односе на нивоу нација, па и на нивоу читаве људске врсте.

Стога, увек када дође до контакта са неком особом, енергије Таласа Пријатељства које потичу од особе која их каналише, при сваком сусрету, тј. при сусрету са сваком особом са којом успостављате комуникацију трудиће се да синхронизују ваше енергије које долазе у додир. То су пре свега информационе енергије, али и енергије другог порекла - мислимо на емоционално-физичке пре свега.

Ето, ово је било кратко излагање о енергијама Таласа Пријатељства, а остало нам је још да вам дамо текст молбе који требате изговорити, како би активирали дејство енергија Таласа Пријатељства.

Молба гласи:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да енергијама Таласа Пријатељства успоставе хармоничан однос са особом која је пред нама"

и ми ћемо то учинити са задовољством.

Да напоменемо и то да се Таласом Пријатељства ни на који начин не нарушава Слободна Воља друге особе, већ је то молба, односно деловање на другу особу које на један пријатељски и ненасилан начин омогућава добре и хармоничне односе између људи и нација.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

16 јануар 17-те године ере Водолије - Београд/Србија