213   
О ПРОМЕНАМА У СВЕСТИ

("Упознали смо особу која је због јаке животне трауме доживела шок и потпуну промену начина живота - у негативном смислу, што је више пута сама истицала. У жељи да јој помогнемо, појаснили смо јој основе структуре човекове свести, тј. оних њених делова који се тичу настанка и деловања емоционалних траума. Она је пак на наше излагање реаговала нервозним - скоро и непријатељским одбијањем, што смо прихватили као њен став да о тој теми не говоримо убудуће. Неколико секунди након тога започе каналисање које следи...").

Нажалост, промене структуре свести на један свестан начин - значи на начин употребе снаге воље, веома су ретке и спадају у групу изузетака. Да би дошло до промене структуре свести неопходно је да се задовољи више фактора, о чему ћемо говорити у овом каналисању.

Први од њих јесте спремност особе на промене, јер многи нису искрено спремни да се промене, тј. осећају подсвестан страх и несигурност од тога шта ће се десити са њима када/ако наступе промене њихове психо-емоционалне структуре свести. Зато је њима на неки чудан начин боље да до променâ не дође, јер им је и таква - рањена свест, сигурнија од непознате структуре свести која би настала променом свести.

Други фактор одлагања промена, јесте немогућност контролисања поменутог процеса. Ово је за многе прилично озбиљан проблем, с обзиром да су се већ навикли да све или барем већину њима важних ствари "држе у својим рукама". Промене пак као такве у већини случајева не зависе од њих, јер да зависе, они би те промене одавно обавили и на тај начин структуру сопствене психе променили на боље.
Овако, препуштање промена психе и емоција некоме са стране - психоаналитичару, исцелитељу или директно некој њима недовољно познатој духовној свести, скоро је па немогуће. Из тог разлога колико год да осећају потребу за њима - променама психо-емоционалне структуре сопствене свести, нису у могућности да их остваре.

Трећи фактор немогућности промене сопствене психо-емоционалне структуре код многих представља и недостатак новца. Можда ће вам се навођење новца као разлога за одлагање променâ свести чинити баналним, но, будите уверени да то није тако. Новац на Физичком Плану планете Земље у многим случајевима представља основу међуљудских односа. Стога уколико сте без новца или уколико је његов проток кроз ваш живот прилично скроман, ваше могућности да контактирате особе које вам могу помоћи у промени свести биће ограничене. Та ограниченост не мора се односити на плаћање њихових услуга, с обзиром на то да вам Духовник никада неће одбити помоћ уколико немате новац, него је то пре свега недостатак из сфере контаката, путовања и слично, чиме се ваше могућности да замолите за помоћ одговарајућу особу битно смањују.

Четврти фактор који утиче на то да до промена у свести не дође, јесу други људи, који својом завишћу делују на вас и ваше оконости живота. Многима не одговарају промене психе ваше свести, јер би се након њих променила и ваша позиција у групи или друштву у којем боравите. Тиме би многи изгубили на контроли вас и вашег живота, што би водило слабљењу њихове Личне Моћи.

Сви фактори које смо набројали - њих четири, постоје код многих - слободно можемо рећи код већине особа које имају јаку потребу за њима. Да ли ће и када оне успети да их превазиђу и затраже помоћ са стране индивидуално је и веома незахвално за претпоставку. Стога једино што као Духовник можете урадити у тим случајевима, јесте да им појасните структуру психе и начине на које она делује када су поремећаји свести у питању. Ако особа која има потребу за променама у свести осети порив да вас замоли за исцељујуће деловање то ће бити добро по њу, у супротном, јасно вам је да ви ту ништа не можете учинити. 

Неки којима је потребна хитна исцељујућа помоћ временом су се толико привикли на јад и бол сопственог живота, да их на неки начин сматрају припадајућим делом сопствене психе. Из тог разлога и поред јаке потребе за променама, на њих иствремено делује и јак страх да ће има ти делови који им узрокују бол недостајати, односно да су они веома вредни по њих.

Колико год да то звучи неозбиљно, особа има право на то да их сматра вредним деловима своје психе и емоција, на шта нико са стране не може и не сме утицати. Када/ако након извесног времена или броја живота првазиђе такав став, осетиће жељу за истинским променама, што ће за последицу имати и њену повећану активност у смислу проналажења начина или особе која је у стању да јој помогне. Тада јој духовни исцелитељ молбом упућеној нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамао читав Универзум може помоћи да се исцели и тако направи напредак у развоју свести.

Док не досегне то стање неопходне зрелости свести, немојте утицати на њу у смеру да начини корак ка томе да започне са променом свести. На тај начин успећете да већем броју особа помогнете, а да притом оне ту помоћ не доживе као једну врсту наметљивости или мешања у њену приватност. Уколико се будете држали овог правила постићете много добрих ствари за све, којима промена свести представља једну од неопходних животних фаза.

До тада, поздрављамо вас Оливере.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

10 јануар 17 године ере Водолије - азилантски центар Обедишће Јежевско/Хрватска