212  
О ПОСЕДНУТОСТИ ОД СТРАНЕ ДЕМОНА

("Постоји ли начин, на који би Демоне могли вратити на Нижи ниво Емоционалног Плана"? - упитали смо се.)

Нажалост Оливере, али Демони се не могу вратити на Нижи ниво Емоционалног Плана. То је из разлога што су они на неки начин постали превише "тешки", односно енергије Животног нивоа Физичког Плана такве су природе да их је немогуће пребацити - у овом случају вратити Демоне, на Нижи ниво Емоционалног Плана. Из тог разлога Демони ће вечно боравити на Животном нивоу Физичког Плана, одакле ће вршити негативно дејство на читаву људску врсту.

Многима се ово што смо рекли у претходном делу каналисања неће свидети, но, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, ту не можемо ништа утицати. Закон Слободне Воље важи за све свести које прожимају Универзум, а које по својој структури имају право на Слободну Вољу. Демони нису створени од стране Универзума, али јесу енергије од којих су настали они, односно чији спој је дао (Контрауниверзум, који је генерисао) свести које називамо Демонима. О томе смо говорили у ранијим каналисањима, те то овом приликом не морамо понављати.

Проблеми које Демони узрокују људској врсти озбиљне су природе и не могу се превазићи на неки лак и једноставан начин. Због природе своје структуре - енергетске, Демони су за већину људи невидљиви, те се стога и не доживљавају као реално постојећим свестима, већ се од стране већине људи сматрају производима фантазије људског ума којима не треба придавати озбиљну пажњу.

Нажалост, али то није тако, јер су Демони реални колико је реално и ваше постојање.

Стога што пре прихватите могућост њиховог деловања, то ћете пре почети да трагате за начинима који ће вам помоћи да се заштитите од дејства истих. Таквих заштита има више, а најбоља је молба упућена нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум. Демонска поседовања нису превише честа, но, с времена на време неки од Демона осети потребу да искуси стварност на начин на који је доживљавају припадници људске врсте. Тада он опседне или боље речено поседне свест и енергетски систем неке особе, након чега делује кроз њу.

Особа која је поседнута од стране Демона немоћна је да се одупре његовој сили, јер се поседовање дешава код оних који су на неки од безброј начина у енергетском смислу отворени, односно, код којих је аура отворена или оштећена. Ту отвореност или оштећеност ауре користе Демони како би продрли у њен енергетски систем и настанили се у њему - ако можемо тако да се изразимо. Након тога они особу наводе на поступке који нису карактеристични за њу, већ више одговарају структури психе Демона.

Јасно је да су ти поступци по својој природи агресивни и зли, јер су то две најважније одлике психе Демона. Стога уколико приметите да је код неког кога знате дошло до веома крупних промена у понашању - а која су по свом испољавању прилично агресивна и зла, будите сигурни да у великој мери постоји могућност да је та особа поседнута од стране Демона. У том случају ништа што она учини - у смислу да се ослободи дејства свести Демона, неће имати успеха. Једини начин да у томе успете, односно успе, јесте да се обрати нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум и ми ћемо урадити све што је до нас да јој помогнемо.

Молбу коју притом требате изговорити једноставана је и гласи:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да из нашег енергетског система избаце све Демоне"

и ми ћемо то учини са великим задовољством.

Након тога веома брзо доћи ће до стабилизације свести особе која је била изложена деловању Демона, након чега ће бити у стању да настави свој живот на један нормалан и уобичајен начин. Дотле, односно док се то не деси - док не дође до нормализације њене свести, уколико сумњате или сте можда сигурни да сте изложени негативном деловању свести Демона, добро је да барем пар месеци повремено - рецимо двапут недељно, изговорите претходно наведену молбу. Тиме ћете успети да очистите ваш енергетски систем од дејства негативне свести Демонâ и повратите независност и Слободну Вољу. Тек тада ћете бити спремни да наставите свој живот на начин који је у складу са вашом Сврхом Живота и околностима у којима живите.

До тада, поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума


 

1.  РЕЛИГИЈЕ И ДЕМОНИ
2.  О РЕЛИГИЈАМА КАО ДЕМОНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
3.  СВЕТО ДЕМОНСКО ЗЛАТО
4.  О ДОМАЋИНИМА
5.  О ДЕМОНИЗОВАНОСТИ СВЕШТЕНИКА И МОНАХА ВАШИХ РЕЛИГИЈА
6.  О ДЕМОНСКОЈ ПРИРОДИ РЕЛИГИЈА
7.  ГДЕ СЕ ХРАНЕ ДЕМОНИ?
8.  O УНИШТЕЊУ ДЕМОНА
9.  О ПИРАМИДАМА И ДЕМОНИМА
10. О ПОСЕДНУТОСТИ ОД СТРАНЕ ДЕМОНА


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

10 јануар 17 године ере Водолије - азилантски центар Обедишће Јежевско/Хрватска