210  
О ЕМОЦИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА

("Размишљали смо о емоционалним поремећајима и болестима, односно о томе да се оне у друштву не препознају као такве, те се стога и не лече, тј. не исцељују, осим у ретким случајевима. Неколико секунди након тога, започе каналисање које следи...").

Јесте Оливере, у праву сте да класификација болести није потпуна, јер у себи не садржи као посебну категорију широку област емоционалних болести. Истине ради, морамо признати да се психијатрија бави поремећајима понашања која су по својој природи емоционалне природе, но, оно што се притом јавља као недостатак, јесте пре свега недостатак класификације емоционалних поремећаја и болести као посебне категорије. Због тога сви поремећаји и болести који за свој узрок имају емоције и даље се сматрају "нормалним" понашањем. Ово свакако не значи да се оне подржавају и охрабрују у свом испољавању, него да се сматрају уобичејним понашањем једне просечне особе.

Овакав став према емоционалним болестима води ка томе да се та област људског понашања на неки чудан начин "дестигматизује" и тиме постане незванично друштвено прихватљивом. Ово је нажалост само олакшавајућа околност за све који болују од озбиљних врста емоционалних болести, јер их охрабује у томе да се не лече, већ да на своју болест гледају као на уобичајено и прихватљиво друштвено понашање.

Последице које проистичу из таквог облика понашања веома су озбиљне, а њихово деловање по људску врсту веома негативно и дуготрајно. Због тога ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум донеле смо одлуку да вама - Деци Земље која насељавате ову предивну планету Земљу, помогнемо у оној мери, у којој нам то закони Универзума допустају. То значи да се нашом помоћи не сме нарушавати закон Слободне Воље људске врсте и закон Карме који важи за читав Универзум.

Иако је ово на први поглед веома захтеван задатак, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, веома лако успеле смо да вам помогнемо следећим програмом исцељења. Као што је то случај и са нашим ранијим програмима исцељења, ви ћете Оливере спроводити и овај програм када се стекну услови да то радите током непосредног контакта. Док то не заживи, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум одлучиле смо да омогућимо свима који имају потребу за исцељење од емоционалних поремећаја и болести да нам упуте молбу за њихово исцељење. Молба је веома једноставна и гласи:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да исцеле све емоционалне поремећаје и болести код нас"

и ми ћемо учинити све што је у нашој моћи да им помогнемо.

Ово не значи да ће сви који замоле за исцељење од емоциналних поремећаја и болести преко ноћи оздравити, већ да ће свака њихова молба упућена нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум, мало по мало побољшавати емоционално здравље поменутих особа.

Требате знати да ниједна болест - у овом случају емоционална, не настеје изненада, осим у случајевима јаких шокова и траума узрокованих неким трагичним догађајем. У сваком случају ваше исцељење напредоваће полако на један спонтан, постепен и пријатан начин, јер је то начин на који делује духовност. У супротном, иако исцељујући, процес исцељења могао би бити доживљен као још један додатни стрес, што би уместо исцељења, односно побољшања здравља особе, водио његовом погоршању. Да до тога не би дошло, исцељење се обавља на један спонтан, пријатан и постепен начин.

Из тог разлога исцељење ће за особе које буду замолиле за њега бити скоро невидљиво, стога, замолили бисмо их да себи дају извесно време - рецимо 2 месеца, током којих ће барем два пута недељно замолити за исцељење од емоционалних поремећаја и болести.

Емоције иако ниског степена развоја свести - или управо због њега, представљају изузетно озбиљан извор проблемâ широм света, за које не постоји одговарајуће решење. Стога, сматрамо да је овај програм њиховог исцељења веома значајан, уколико већи број људи успе да прихвати могућност да упућивањем молби нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум, могу бити исцељени.

С обзиром да огромна већина становника ваше планете није досегла ниво свести неопходан за бављење медитацијом, сматрамо да је програм исцељења од емоционалних поремећаја и болести веома значајан по људску врсту, те се надамо да ћете га и ви тако схватити. Уколико до тога дође, уверићете се у исцељујуће ефекте који се постижу њиме, што ће за последицу имати много хармоничније и пријатељскије односе међу људима и народима који насељавају вашу планету. Уколико до тога дође, ми ћемо бити веома задовљони вашим напорима да се исцелите и промените своје понашање на боље.

До тада, поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

07 јануар 17 године ере Водолије - азилантски центар Обедишће Јежевско/Хрватска