20
СТРУКТУРА СВЕСТИ

Човечанство је углавном свесно само Ега као центра свести, а тек понекад у сновима, осећајима, медитацији… наслућујемо да свест нашег бића није осуђена само на њега, већ да у себи садржи неколико структура свести (не мислимо на чакре) које се међусобно разликују по квалитету и врсти енергија које их чине. Осим Привремених Структура Свести (Ега, Личне Моћи, Глумца…), постоје и Трајне Структуре Свести (Развојна Свест Душе, Унутрашње Дете, Вила…) и у оквиру овог текста временом ћемо покушати да прикажемо њихове основе карактеристике.

ПРИВРЕМЕНЕ СТРУКТУРЕ СВЕСТИ
ЕГО
Самим рођењем бебино стање свести веома је блиско ономе што зовемо Чиста Свест. Чиста Свест представља стање свести без физичких осећаја, емоција и мисли – то је Свест у свом почетном и изворном стању, када није била "загађена” садржајима Ега. Међутим, услед сензација чула, новорођена беба реагује на околину и те реакције привлаче свест из Физичког, Емоционалног и Мисаоног Тела стварајући временом посебан центар свести. Сталне реакције којима је беба изложена - као и унутрашње потребе које осећа, привлаче све већу количину свести/енергије у новооформљени центар, те када услед сталног прилива нове свести досегне одређену критичну масу и засићење, постаје свестан себе као јединственог, засебног и самосвојног бића. Рођен је Его.

Међутим, како је Его састављен од физичких, емоционалних и мисаоних "закрпа”, истовремено је болно свестан чињенице да је његова структура крајње нестабилна и зависна од сталног прилива свести/енергије – нових физичких осећаја, нових емоција и нових мисли. Зато он стално држи активним и запосленим ова три тела, како би му производила енергију неопходну за опстанак.

Да напоменемо да Его у просторном смислу није јединствена целина, већ се налази у разним деловима Животног, Емоционалног и Мисаоног Тела, а оно што те делове свести чини целином, јесте близак распон њихових вибрација. У суштини можемо говорити о Мисаоном Егу, Емоционалном Егу и Животном Егу.

Мисаони Его
Мисаони Его сваке особе је привремена структура, која у себи садржи све оно за шта мисли да је чини посебном и јединственом у односу на све остале особе. Та структура – таква каква јесте, нестабилна је и врло осетљива, па сваки пут када оспорите неку особу – њена уверења, осећај припадности, обичаје, навике… ви у ствари рушите њен Мисаони Его, чему се она опире, што је и разумљиво.

Мисаони Его себе описује сазнањима
Сазнања представљају мисаони закључак о природи, особинама и начину деловања неке ствари, појаве или особе и може се заснивати на лично доживљеном или пак на претпостављеном искуству. Доживљено или претпостављено, оно ствара закључак који за особу има снагу Истине, при чему скуп више истина гради њен животни поглед на свет, на основу кога у будућности доноси одлуке и дела у њему. Изградња Мисаоног Ега није ни лак ни брз процес и углавном се завршава око 25-те године живота, када особа већ има заокружен поглед на свет.

Иако привремено неопходан, Мисаони Его често се претвара у своју супротност и временом постане врста менталног затвора који особу спречава у даљем развоју и спознаји света. Својевољно прихваћена или наметнута веровања од стране породице, друштва или културе у којој је одрасла, често је чине слепом и глувом за све облике мишљења и постојања који не спадају у уске границе њених веровања. Ово је донекле разумљиво, јер прихватање новог веровања захтева пре свега одбацивање старог, што је у енергетском смислу болно, јер одстрањивање било ког дела Мисаоног Ега штети његовој структури и буди страх од нестајања и смрти.

Емоционални Его
Емоције представљају начин на који Емоционални Его реагује на друге особе, животна искуства и ситуације којима је изложен.

Емоционални Его је осетљив и лако га је повредити, тј. побудити на дејство. Ако неко вашем Мисаоном Егу каже да је глуп, Емоционални Его  аутоматски ће реаговати љутњом и бесом. Међутим, уколико Мисаони Его сматра да прилика или ваш друштвени положај не дозвољавају њихово испољавање или уколико је по процени вашег Животног Ега одређена физичка реакција – као одговор на увреду, сувише ризична, онда ће Емоционални Его морати да потисне своју реакцију. Но, ту потиснуту љутњу и бес он ће и даље носити у себи, и најчешће ће их испразнити тамо где сте потпуно безбедни – у кругу своје породице.

Животни Его
Животни Его представља део Привремене Свести који се односи на групу импулса везаних за физички опостанак саме особе. Ту спадају све њене основне потребе – потреба за храном, склоништем, сигурношћу, продужењем врсте и сличне.

* * *
Иако су ради лакшег разумевања описани као три одвојене целине, Мисаони, Емоционални и Животни Его увек делују заједно. То јединство често представља извор многих проблема, јер на пример Емоционални Его своје – емоционалне проблеме, "лечи” претераном активношћу Животног Ега: преједањем, алкохолизмом, претераном сексуалном активношћу… Из споја и међусобног дејства ова три Ега рађа се и настаје све оно што у животу доживљавамо као негативно: жеља за моћи, похлепа, садизам, лаж… те једини начин њиховог превазилажења представља поновно успостављање везе са Душом.

На крају, да додамо да Мисаони, Емоционални и Животни Его нису Мисано, Емоционално (Астрално) и Животно (Етеричко) Тело, већ делови енергија/свести који слободно плутају у аури особе у некој врсти сопствене ограничене самосвести. "Доказ” за ово јесте Просветљење, након кога просветљена особа више нема Его, али и даље има и користи Мисаоно, Емоционално и Животно Тело. Међутим, након просветљења она јој само служе као инструменти за комуникацију са светом, инструменти ослобођењи дивљања свести, коју с поносом зовемо – Его.

ГЛУМАЦ
Одрастањем Его врло брзо схвата да су његови захтеви и потребе често у сукобу са захтевима и потребама других људи, да су неретко критиковане, омаловажане и одбачене, а каткад је због њих и кажњен. Да би премостио јаз између својих потреба, те правила и ограничења друштва, Его ствара Глумца.
Глумац је привремена психолошка структура створена према захтевима и правилима друштва у коме Его живи, са циљем да тако прилагођен и прихваћен оствари све жеље и потребе које су му раније биле ускраћиване и забрањиване.

ПСИХОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ И ПОТРЕБЕ ЕГА
Свима нам је познато да реч "егоизам” означава особу која је усмерена само на себе и своју корист, занемарујући при томе потребе других људи. Међутим, правих егоиста изгледа да је све мање, јер је егоизам временом постао толико рафиниран и прикривен да га је често пута немогуће опазити и разумети. Чињеница је да смо сви ми егоисти, а оно што чини разлику међу људима, јесте сопствена свест о томе и спремност да се егоизам у одређеној мери превазиђе.

Пажљивијим проматрањем Ега, можемо запазити основе потребе које га покрећу на деловање:

Везаност
Ово је нешто што нам се дешава свакодневно и то спонтано: вежемо се за неке људе, ствари, идеје, пределе… и та повезаност не проистиче само из пријатних доживљаја, нажалост, али негативна искуства стварају много јачу и трајнију повезаност, јер што је јачи проток енергије, та веза је чвршћа и теже је раскинути.

Везаност настаје углавном из два разлога:
-> нашег схватања да тамо негде постоји нешто, што жарко желимо или што нам је неопходно, те посежемо за њиме и
-> везаност која настаје из међуљудских односа, како добрих, тако и лоших.

Ово је  нарочито изражено код већине оних који су емигрирали у иностранство, али се и даље осећају везани за бившу домовину, чак и у случају када су у њој живели изузетно тешко или пак били изложени злостављању. Иако се физички налазе и по неколико хиљада километара удаљени од старе домовине, енергетске везе који су успоставили током одрастања и живота у њој – како добре тако и лоше, нису раскинуте, па зато и даље долази до размене енергија између тих особа.

С обзиром да је велики део њихове енергије остао у старој домовини и како услед енергетске повезаности и даље долази до размене енергија, осим културолошких разлика, изгледа да ово представља један од главних разлога зашто осећају носталгију према земљи из које су отишли, што их спречава да успоставе успешне енергетске везе у новој средини.

Припадност
Его једноставно мора да припада некоме или нечему. Ово је веома јака потреба, јер он не зна ни ко је, ни шта је, ни колико вреди. Једини начин да стекне свест о себи и сопственој вредности, јесте индиректно – путем мишљења других људи о њему. Зато све што ради у животу, Его ради због других људи – како би оставио утисак на њих, како би им се свидео, да би био прихваћен, добио процену и потврду своје вредности и припадајуће место на пирамиди моћи.

Припадност заузима високо место на Еговој листи вредности и пресудна је за оно што зовемо "морална подобност”, без обзира на то какав тај морал у стварности заиста јесте, те уколико особа јасно изражава своју припадност, заузимаће високо место у групи или друштву. Неопходан услов за ово, јесте поседовање племенске свести. Ово се најјасније види у оним групама или друштвима у којима се моћ остварује искључиво припадношћу, а не моралним, интелектуалним, емоционалним, радним и другим особинама појединца. Припадност у неку руку представља једну врсту неформалног тајног братства, у коме је основна филозофија "Ми, наспрам Њих”. Иако "Ми” тврде да постоје и раде искључиво због добробити "Њих”, чак је и најнаивнијем посматрачу јасно да то није тако.

Снага оних који себе доживљавају као "Ми”, лежи у њиховој заједничкој свести, коју као код мрава усмерава Краљица. Зато, било каква промена активности и задатака – који могу бити у супротности са доскорашњим, код њих не доводи до ломова или губитка моћи, већ са истом одлучношћу настављају своје активности у супротном,тј. сада исправном смеру. Опстанак на врху ланца исхране, привилегије и моћ коју поседују, чине њихове основне циљеве које успешно остварују припадношћу.

Племенска свест
Како би у Еголенду били прихваћени, неопходно је да ускладите своју свест са племенском свешћу групе којој желите да припадате. "Племенска Свест” представља его-свест групе људи, чија су схватања света иста или врло слична. Свако другачије размишљање и понашање доживљава се као непријатељско и издајничко у односу на групу, па с обзиром да представља претњу заједници, мора бити сузбијено и кажњено. Међутим, уколико је особа и даље истрајна у свом начину размишљања и понашања, тада трајно бива протерана из групе.
Племенска Свест подједнако успешно функционише како у племенским заједницма Африке, тако и у националним, политичким, пословним, верским, струковним, спортским, музичким… племенима широм света. Племенска Свест уједно је и најодговорнија за елитизам, национализам, расизам, нацизам (не, није нестао са Хитлером) и већину осталих "изама”, те нас и даље упорно гура из сукоба у сукоб.

Животна Филозофија Ега
Без обзира на разлике у раси, полу, нацији, вери, образовању и сл., код сваке особе можемо приметити групу животних ставова заједничких свим људима, које бисмо могли назвати "Животном Филозофијом Ега”.

Према њој, Его те:

-> воли онолико, колико од тебе има користи

-> поштује онолико, колико те се плаши

-> сматра паметним онолико, колико си лукавији и (сна)лажљивији од њега

-> срећан је тачно у оној мери, у којој си ти несрећан


ТРАЈНЕ СТРУКТУРЕ СВЕСТИ
ВИЛА
Вила представља женски део ваше свести, која у себи садржи најбоље особине које женска енергија може да има и налази се у добу када прераста узраст девојчице, а још није постала жена. За разлику од Унутрашњег Детета које је искричаво, безбрижно, пуно радости и слободе, Вила у себи садржи сноп много мирнијих, али и дубљих енергија. У њој постоји и одређена нота сете – благи жал због прерастања детињства и наговештаја да у будућности живот неће увек бити благ према вама. Вила је у потпуности ослобођена сексуалности и напетости коју она носи са собом, па уколико би тражили неко друго име за њу, онда би то било: Велика Сестра.

Све оно што Унутрашње Дете не може да исцели – јер је изван снопа његових енергија, исцелиће Вила. Њена љубав никада није наметљива, нити је на први поглед јака, она је блага, али зато сеже у дубине вашег бића и чисти најраније и најболније трауме. Зато, испружите руке и нежно је прихватите у загрљај, допустите да њена Љубав, Доброта, Пожртвованост, Племенитост и Сажаљење додирну и најскривенији кутак вашег бића. Волите је, јер (за разлику од Унутрашњег Детета) не захтева много љубави, поштујте је, јер јој то годи и будите пажљиви према њој, јер је највреднији део вашег бића – не захтева ништа, а толико тога вам пружа. Ако је потпуно одбаците, чак ни тада се неће наљутити на вас – једноставно ће утонути у дубок сан, чекајући да је се сетите.

УНУТРАШЊЕ ДЕТЕ
Замислите да сте се услед неког временског парадокса одједном из ваших 40-тих, вратили у сопствено рано детињство, у време када сте били дете од 5-6 година и сусрели се са њиме. Лагано и бојажљиво прилазите том нежном дечаку или девојчици које вас стидљиво, али с поверењем које извире из његове/њене интуиције посматра. Долазите до њега, лагано се сагињете и на најспонтанији могући начин грлите га, осећајући да је то оно што треба да урадите, док вам истовремено његове дечије руке узвраћају загрљај. Док га и даље држите у загрљају, тихо, без гласа – да га не узнемирите тиме, потоци суза теку низ ваше лице, као да на тај начин покушавате да на себе преузмете и поштедите га свог бола који ће доживети током одрастања.

Током овог сусрета не осећате потребу за речима (а ако је осетите, слободно се изразите и на тај начин), јер се разумете и комуницирате на нивоу који је много дубљи и значајнији од оног који можете изразити њима. После извесног времена када сузе пресуше и замени их осећај радости и среће, пуштате га из загрљаја, желите му срећно и безбрижно детињство и враћате се у свој свет, у своје одрасле 40-те године.

Сусрет који се управо одиграо, био је сусрет са вашим Унутрашњим Дететом.

Унутрашње Дете је Трајна Енергетска Свест коју поседује свака особа. Његова улога је значајна, јер представља спону између ваше Душе и Развојне Свести Душе, тј. вас. Као и Вила, и Унутрашње Дете има улогу да вас ослободи потиснутог и заборављеног бола накупљеног током живота, како би вас подсетило да је живот дар радости и среће, и поред болних ствари које су вам се током њега десиле или ће се тек десити. Оно је ту да вам помогне да не потонете у мржњу, освету, зло, садизам.  Али с обзиром на његову природу – као уосталом и природу осталих духовних енергија, оно вас никада неће ни на шта присиљавати, већ ће вас самим постојањем подсећати на себе и стрпљиво чекати да га се сетите, дођете и загрлите га. ´

Вероватно сте већ схватили да тиме – кроз загрљај-спој вас двоје, Унутрашње Дете преузима ваш накупљени бол и на тај начин вас исцељује. После његовог исцељења осећаћете се радоснијим, живљим, полетнијим, срећнијим, па ћете можда чак и поново почети да се осмехујете.

Чудно је да једно мало дете може да исцели једно одрасло и много веће дете, али је на сву срећу то тако.


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију