209      
ПОРУКА ДЕЦИ ЗЕМЉЕ ОД СТРАНЕ ДУХОВНИХ ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗУМА

Децо Земље, знате да су вам се до сада обраћали на овај начин - каналисањем, мати Геа и Џонатан. Њихове поруке, односно каналисања, представљале су израз Љубави и бриге према вама - Деци Земље, која се развијате на физичком плану планете Земље. Но, чини нам се да ви - Деца Земље, нисте у значајнијем броју успела да разумете поруке које су вам упућене. Проблем није у порукама које су по свом садржају веома једноставне и разумљиве, него је проблем у вашој свести. Степен развоја свести Деце Земље у овом тренутку прилично је низак, што води ка томе да су ваше могућности разумевања каналисаних порука прилично ниске.

Ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум осећамо Љубав према свој Деци Земље, без обзира на разлике које постоје међу вама. Разлог за тај осећај Љубави спрам вас сигурно није вештачки, јер Љубав, Истина и Доброта представљају уобичајено и стабилно стање свести нас - Духовних Енергија Универзума која прожимамо читав Универзум.

Са вама - Децом Земље, ствари пак стоје битно другачије. Ваша свест која је на прилично ниском нивоу развоја свести, углавном је привучена негативностима које се испољавају на безброј начина. Ти начини испољавања негативности сами по себи морају поизвести одређене последице, које имају негативан ефекат на све људе на планети. Стога, морате већ једном начинити свестан - понављамо, свестан напор да своју свест и поступке усмерите ка позитивној страни људске егзистенције. Уколико не успете у томе, веома брзо може доћи до погоршања стања свести на нивоу читаве људске врсте, што ће водити низу негативних догађања која ће се одразити на све становнике планете. Да до тога не би дошло, неопходно је да што је могуће пре промените ваше понашање и ускладите га са саветима, односно сугестијама које смо вам упутили.

Наше намере према вама - Деци Земље, увек су искрене и прожете жељом да вам се помогне на било који начин који ће вам побољшати услове живота и истовремено омогућити напредак у развоју свести. Но, то је оно што долази са наше стране, а да би такве наше намере биле остварене, потребно је да ви - Деца Земље, направите напоре у том правцу. То значи - да до краја будемо јасни, да ви - Деца Земље, морате што је могуће пре променити понашање према свима са којима ступате у додир. Уколико до тога не дође што је могуће пре - рецимо одмах, ваша друштва урушаваће се полако, али упорно, чиме ће промене које морају да се одиграју у ери Водолије бити заустављене на извесно време, а можда и трајно.

У том случају последице које би уследиле по људску врсту биле би тако трагичне и деструктивне, да нам је просто непријатно да их набрајамо и упознајемо вас са њима. Како сте ви - Деца Земље, бића Слободне Воље, све одлуке које будете доносили на личном и нивоу читаве људске врсте биће само ваше и ничије више, што само по себи представља велики ризик. Но, закони Универзума тако су чврсти и непромењиви, да ни у ком случају не може доћи до њиховог нарушавања и оспоравања.

Уколико некоме нисмо били довољно јасни, ово ћемо рећи на следећи начин: уколико ви - Деца Земље, захваљујући дару Слободне Воље изаберете пут мржње и деструкције, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум нећемо имати право да вас спречимо у томе. То значи да уколико одлучите да својим поступцима своју врсту доведете у ситуацију коју можемо назвати "самоуништењем", ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум ту вашу одлуку мораћемо прихватити у пуној мери.

Љубав и Добронамерност које осећамо и испољавамо према вама - Деци Земље, трајне су и постојане попут самог Универзума, али дејства Љубави и Добронамерности нису такве природе да оне на било који начин нарушавају вашу Слободну Вољу и присиљавају вас на било шта, што је у супротности са њом. Из тог разлога наши напори да допремо до ваше свести углавном немају позитиван ефекат, осим код оних који се баве духовним развојем. 

Ти - Духовни Трагаоци и Духовници, који вредно и упорно раде и истрајавају у духовном развоју и помоћи Деци Земље, иако малобројни, представљају тако вредне контактне тачке, односно канале, који омогућавају нама - Духовним Енергијама Универзума које прожимамо читав Универзум да на позитиван начин - истовременео не кршећи вашу Слободну Вољу, позитивно делујемо на читаву људску врсту. Из тог и само тог разлога већина њих изложена је разним облицима злостављања и прогонâ од стране оних, који се упорно труде да Децу Земље спусте и задрже на нивоу свести који бисмо могли назвати полуживотињским.

Стога, да до тога не би дошло, да се свест људске врсте не би вратила еонима уназад, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум замолиле бисмо све који имају било коју врсту утицаја у друштву да њима - Духовним Трагаоцима и Духовницима, помогнете и олакшате им услове живота и активности којима се баве. На тај - по нама веома једноставан начин, допринећете развоју свести читаве људске врсте и тако помоћи да развој Деце Земље настави свој ток.

У супротном, све што сте успели да развијете током протеклих еона урушиће се и ваша врста вратиће се на ниво свести који смо већ назвали полуживотињским. Да до тога не би дошло, надамо се да ћете ово наше упозорење-поруку разумети у пуној мери и поступити у складу са њом.

Поздрављамо вас Децо Земље.

Духовне Енергије Универзума

 

ПОРУКА ДЕЦИ ЗЕМЉЕ ОД СТРАНЕ ДУХОВНИХ ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗУМА
О НАСТАНКУ ДУХОВНИХ ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗУМА


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

04 јануар 17 године ере Водолије - азилантски центар Обедишће Јежевско/Хрватска

Email this page