208     
О УЗАЛУДНОМ ТРУДУ И ПРОМЕНАМА КОЈЕ СЛЕДЕ

Колико год дуго се будете трудили Оливере да развијете пријатељске односе са муслиманима - балканским или са других простора, то неће дати искрене резултате. Грешка није до вас, јер сте ви досегли стање Једноте, него је грешка до муслимана чији је ниво развоја свести - мислимо на тренутно досегнути ниво развоја свести муслимана света, прилично низак. Тај ниво није коначан и непроменљив, као што ништа није коначно и непоменљиво на Физичком Плану свести. Но, то не значи да се та променљивост може десити екстремно брзо, јер су силе које њихову свест држе на ниском нивоу свести - на физичко-емоционалном нивоу свести, изузетно јаке и моћне.

Уосталом и сами сте искусили њихово дејство на вама и колико вам је времена било потребно да се ишчупате из њихових канџи. Ако је то било тешко вама - једном Духовнику, онда вам је јасно колико ће тек времена требати онима који су веома далеко од степена развоја духовне свести.

Стога ваши контакти са њима - муслиманима, колико год да су искрени и прожети жељом за већим разумевањем њиховог начина живота и размишљања, као и разумевања друштвено-историјских односа кроз које су пролазиле муслиманске државе, нажалост неће дати резултате. Боље разумевање Деце Земље која се поистовећују са исламском религијом није на одмет, јер сте ви Духовник - неко ко је досегао стање Љубави и разумевања за све људе планете, без обзира на веру, расу, нацију, пол... или неку другу разлику која раздваја Децу Земље и чини их уникатном. Разлог неразумевања јесте и још дуго ће остати исламска религија која испуњава свест муслиманских верникâ. Све док не смогну снаге да је превазиђу и закораче на ниво разума, муслимани ће представљати опасност за хуманистички начин живота и размишљања.

Такав начин друштвеног развоја - хуманистички, свакако да није савршен, као што ништа што постоји на Физичком Плану није савршено, али је то за сада најбољи развојни модел за Децу Земље која се развијају на планети Земљи. Временом тај модел развоја свести попримиће што је могуће бољи и савременији облик, што је ствар будућности. Како хуманистичка друштва буду напредовала у свом развоју свести и међуљудских односа, тако ће хуманистички модел организовања, рада и међуљудских односа постати све популарнији међу народима и државама света. Тада ће многи који су сматрали да је вера - односно религија, једини исправан пут људског деловања и организовања, постепено - како то код верника не би изазвало шок, прећи на хуманистички модел организовања друштавâ у којима живе.

То је свакако ствар будућности, али није на одмет да вас са тиме упознамо сада, како бисте знали главне смернице развоја људске врсте у еону који наступа. Ера Водолије представља еру сарадње и трговине међу народима и државама света, што ће из корена променити односе међу народима и државама на планетараном нивоу. Ти односи неће бити идеални, јер би то у овом тренутку - с обзиром на ниво свести људске врсте, било нереално, али ће зато бити неупоредиво бољи и напреднији од оних који су владали донедавно.

Таква једна промена сигурно неће остати незапажена у светској јавности, која ће је дочекати на веома позитиван и охрабрујући начин. Јавност чија је моћ велика, веома позитивно ће утицати на Моћнике, који ће се први пут након дужег времена осетити задовољним - у смислу да оно чиме се баве има подршку готово 90% становника. Такав став јавности према њиховом раду даће им импулса да и даље наставе тим правцем, што ће додатно допринети побољшању услова живота и рада за десетине и стотине милиона људи.

"И најдужи пут започиње првим кораком" - каже кинеска пословица и у томе има доста Истине. Стога ће кораци које смо описали у претходном пасусу представљати усмерење људске врсте ка развојно-позитивним областима живота и рада Деце Земље, што ће неизоставно за позитивну последицу имати пораст интресовања за облике и приступе духовном развоју. Тај пораст интересовања за духовно неће бити стихијски, него ће то бити један стабилан и трајан узлет људске свести, који ће се фокусирати на методе који Деци Земље могу помоћи да досегну стање Директног Искуства духовних енергија Универзума.

Траг који је својим радом оставио Љубиша, као и оно што радите ви Оливере, неће бити једини приступи духовном развоју, али ће од свих сигурно бити најкреативнији и најпоштенији. Ништа што сте вас двојица до сада урадили - везано за духовност, ни на који начин не бави се манипулацијама и искориштавањем Духовних Трагаоца, него на један искрен и поштен начин ви Оливере и Љубиша покушавате да на што је могуће јаснији начин приближите и појасните Деци Земље област духовности. Ваши напори свакао да нису били узалудни, јер су многи инспирисани вашим животима, почели да на духовност гледају на много зрелији и позитивнији начин.

То свакако не значи да ће преко ноћи доћи до промена односа у друштву који ће из корена променти свет, већ да ће многи које Моћ није обузела у потпуности имати прилично добрнонамеран и позитиван однос према Духовницима и духовности. Таква једна промена свести код Моћника представљаће катализатор и једну врсту охрабрења свима који имају интересовања за духовнои развој, али који из многих ограничавајућих разлога та своја интересовања нису могли да испуне. Поменуте промене допринеће да се то из корена промени, чиме ће њихови животи попримити пунији и много сврсисходнији ток.

За тако нешто заслуге припадају свима из дуге лозе Духовника, а понајвише онима који у овим тешким временима по духовно и духовност истрајавају да и даље представљају темеље и светионике за све чија су интересовања усмерена ка духовном. Због тога, због ваших напора, одлучности и Љубави за Децу Земље, поздрављамо вас Оливере.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

02 јануар 17 године ере Водолије - азилантски центар Обедишће Јежевско/Хрватскa