206  
О КРИСТАЛИЗАЦИЈИ СВЕСТИ

Прошли пут када смо каналисали о Кристализацији Свести, ви сте Оливере били преморени од пешачења и провлачења по шумама, те нисте имали довољно концентрације да завршите, односно да у пуном обиму каналишете текст о кристализацији свести. Стога, то ћемо урадити овом приликом, односно каналисаћемо текст о кристализацији свести у пуном обиму.

Већ смо рекли - у претходном кратком каналисању, да кристаизација свести представља процес током кога је ваша свест Оливере, попримила облик једне врсте згуснуте масе која по својој густини подсећа на прилично густ пудинг. Овакав опис свести неке особе на први поглед може деловати помало смешно, но, признаћемо да је прилично тешко описати процесе који се дешавјау на енергетским плановима, а да они буду разумљиви онима који немају могућности да те процесе прате визуелно, јер немају отворено Унутрашње Око. Зато њихов опис повремено може деловати на неки начин смешно, али је то из већ напред описаног разлога.

Но, да се вратимо процесу Кристализације Свести.

Као прво јавља се потреба, односно поставља се питање зашто долази до кристализације свести.

Кристализација Свести представља спонтан процес, током кога свест особе мења своје "агрегатно стање" - ако бисмо могли тако да се изразимо. Оно што условљава, тј. изазива спонтану промену агрегатног стања свести јесу високе вибрације које потичу са Духовног Плана, а које на свест особе делују током медитације. Те вибрације својом духовном суштином делују на особу на такав начин да њена свест почиње да се згушњава, што називамо Кристализацијом Свести.

Кристализација свести није раширена појава и дешава се само код појединаца који су досегли висок ниво развоја свести. Ово подразумева пре свега улазак у Просветљење, јер је након њега особа потпуно очишћена од било које врсте негативности. Тада након извесног времена услед дејства енергија Духовног Плана, долази до спонтаног процеса активирања кристализације свести. 
Тај процес сам по себи није нешто захтеван, јер на неки начин представља спонтану реакцију ваше свести на деловање енергија Духовног Плана. Зато је свакодневна медитација веома важна, с обзиром да има улогу катализатора процеса кристализације свести.

"Која је корист по особу од процеса кристализације свести"? - упитаћете се.

Па користи има више, једна од најуочљивијих је очигледна и уочљива појава смирености код осбе код које је процес кристализације свести узео маха. Та смиреност не огледа се, односно не испољава се само на мисаном нивоу свести, већ своје испољавање има и на Емоционалном и Физичком Плану. Самим тиме, мисаоно смирење шири се и на поменута два нижа плана свести, што за последицу - позитивну свакако, даје једну смирену и могли бисмо рећи мудру особу.

Ви сте Оливере захваљујући свакодневним медитацијама и молбама за мир у свету, и исцељење свих људи на планети Земљи од њима одговарајућих поремећаја и болести, успели да вашу свест доведете на висок ниво процеса Кристализације Свести, што је прилично ретко. Наиме, нису сви просветљени посвећени миру и исцељењу, већ многи од њих постају усресређени на појаве које се јављају током процеса просветљења, што им на неки начин одвлачи пажњу од много важнијих ствари.

Ово је у извесној мери у супротности са суштином процеса просветљења које представља потпуно брисање Ега, али само на први поглед, Наиме, процесом брисања Ега нестаје свест која нема своје корене и свој извор у вашем енергетском систему - односно, није његов директно осмишљен и функционалан део, али то не значи да просветљени након досезања тог стања свести не представља извор поступака које можемо назвати самосталним и самосвојним. 


Просветљењем се постиже, односно обнавља повезаност са свиме што постоји у Универзуму, али Слободна Воља просветљене особе представља извор њених и само њених, одлука и поступака. Стога и након стања просветљења, особе - сада Просветљени, потпуно су слободне да бирају пут којим ће се кретати, те неке изаберу да се на неки начин баве појавама и процесима који се јављају током процес духовног развоја. Иако су то позитивне ствари, односно активности, оне само по себи - по свом садржају, нису довољно духовно квалитетне да би покренуле спонтани процес кристализације свести.

С обзиром да сте се ви Оливере бавили - и то током дужег периода, исцељењем бола и патње људске врсте - као и молбама за мир у свету, тиме сте успели - а да нисте имали појма о томе, да код вас активирате спонтани процес Кристализације Свести. Тај процес данас, односно у овом тренутку вашег духовног развоја досегао је своје високо стање развоја и убудуће ће се задржати на том нивоу.

То ће вам свакако олакшати процесе који још требају да се одиграју код вас - мислимо на процесе духовног развоја, који ће имати изузетно повољно дејство на вас, односно на ваш духовни развој.

До тада, поздрављамо вас Оливере.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

28 децембар 16 године ере Водолије - азилантски центар Обедишће/Хрватска