204  
О ДУХОВНОМ ИСЦЕЉУЈУЋЕМ КАНАЛИСАЊУ

Духовно исцељујуће каналисање није чудо. То није поступак током кога ће са вас спасти све болести које сте накупили током вашег живота. Ми - Оливер, не знамо никога ко вас може исцелити на тај и такав начин.

Духовно исцељујуће каналисање које ми - Оливер, практикујемо, представља процес каналисања исцељујућих енергија Универзума, чија је сврха исцељење и очување здравља појединаца и људске врсте у целини. Процеси који се притом дешавају на Мисаном, Емоционалном и Физичком Плану измичу пажњи просечног човека, осим уколико није у питању особа која је спонтаним или на начин духовног развоја досегла степен активираног Унутрашњег Ока. У том случају способна је да запази промене у енергијама, које чине структуру енергетског система оболеле особе.

Но, без обзира на активирано Унутрашње Око, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум и које радимо са и кроз Оливера, деловаћемо на исцељујући начин најбоље што то можемо. Наше исцељујуће способности имају тако високо ефикасно дејство, да нам је то тешко представити вам, а да ви притом не помислите да се хвалишемо, што ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзума никада не радимо. Ми само покушавамо да вам појаснимо принципе на којима се заснива деловање Духовног Исцељујућег Каналисања.

Сигурно знате из ранијих каналисања да се енергетски систем човека састоји од више центарâ - или ако хоћете: група органа-структурâ, при чему свака од њих има своју функцију. Те групе-органи као једну врсту погонског горива користе Сиву и Белу енергију које се налазе ван и унутар ауре. Када се налазе унутар ауре, тада би њихов однос требао износити 9:1 у корист сиве енергије. Свако одступање од поменутог односа сиве и беле енергије води смањењу функционисања одређеног физичког органа и појаве болести.

Други начин на који настају обољења, представља зачепљење Енергетских Токова, који са површине ауре увлаче Белу енергију, транспортују је до Енергетског Срца које се налази испред физичког срца и одатле попут сејача који разбацује жито на тек поорану њиву, сукцесивно је распшује у различите слојеве ауре, што значи у један за другим.

Ово би био што је могуће краћи приказ настанка болести, а да притом не улазимо у детаље. Информације које смо вам изложили помоћи ће вам да схватите основне принципе на којима се заснива Духовно Исцељујуће Каналисање и да на тај начин себи олакшате неизвесност и запитаност о томе шта се дешава током исцељујућег процеса.

Ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, даћемо све од себе да на што је могуће лакши, спонтанији и безазленији начин - безазленији у смислу да током духовног исцељујућег каналисања нема појаве контраидикација неке болести, побољшамо, а у многим случајевима и исцелимо појединце који су изложени одређеним болестима. Неколико пута смо то већ помињали, па није на одмет да то кажемо и сада, да ће се Оливер у највећој мери бавити исцељењем деце и да ће та исцељења имати висок степен исцељујуће ефикасности. Он је одавно превазишао све пориве којима просечан човек и даље робује, тако да што се тога тиче у њега можете имати пуно поврење.

За вас - Децу Земље, с Љубављу

Духовне Енергије Универзума


О УПУЋИВАЊУ МОЛБИ ЗА ИСЦЕЉЕЊЕ ДЕЦЕ
О ДУХОВНОМ ИСЦЕЉУЈУЋЕМ КАНАЛИСАЊУ
ИСЦЕЉУЈУЋЕ КАНАЛИСАЊЕ НА ДАЉИНУ
О ИСЦЕЉЕЊУ ДЕЦЕ ЗЛОСТАВЉАНЕ ОД СТРАНЕ ПЕДОФИЛА

О ИСЦЕЛЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

10 децембар 16 године ере Водолије - на Ибарској магистрали, током пута за Црну Гору/Србија