202
О МОМЕНТУ ДИРЕКТНОГ ИСКУСТВА

Моменат Директног Искуства Оливере, представља стање свести током кога сте потпуно издвојени из тока времена. Јесте, захваљујући одуховљењу коме сте били изложени од стране нас - Духовних Енергија Универзума које прожимамо читав Универзум, у 9-ој години вашег живота ви сте у извесној мери - спонтано, постигли Моменат Директног Искуства. То је разлог што изгледате 10-ак година млађе, то и конфигурација ваше Развојне Свести Душе коју сте ви исправно назвали: "дечија Душа".

Е па, да се сада вратимо Моменту Директног Искуства.

Рекли смо током ранијих каналисања да Директно Искуство представља искуство неких енергија у пуном опсегу - без икаквог уплитања ваших физичких чула. То значи да ваша свест на неки начин постаје чулни орган који детектује особине и квалитете енергије са којом је у контакту. Ово детектовање толико је свеобухватно и детаљно, да ви захвљаујући њему доживљавате поменуту енергију у њеној пуној целини.

Директно Искуство није честа појава у животима људи, али с времена на време дешава се да и они који се не баве духовним развојем искусе неке аспекте Директног Искуства. Такво Директно Искуство сасвим сигурно није у пуној мери изражено као оно које се дешава током духовног развоја неког медитанта, но и такво - "окрењено", може имати јако позитивно дејство на особу.

Моменат Директног Искуства за медитанте који се прилично ажурно - да не кажемо предано, баве духовним развојем има велики значај, јер им на неки начин отвара нова и већа врата за продор у област духовности. Стога смо одлучили, ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум да им омогућимо да тај продор у духовно буде што спонтанији, пријатнији и постепенији, јер је то начин на који делује духовност.

У том циљу, оформили смо један програм који смо назвали: "Моменат Директног Искуства" који ћете као и остале наше програме спроводити ви, Оливере. Програм "Моменат Директног Искуства" активира се изговарањем следеће молбе:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да нам активирају Моменат Директног Искуства"

и ми ћемо учинити све што је до нас, да вам помогнемо најбоље што можемо.

Ето, ово је било још једно каналисање које ће вам помоћи да на што је могуће лакши и пријатнији начин доживите свесност Духовног Плана.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

04 децембар 16 године ере Водолије - Београд/Србија