201   
О ХУМАНИСТИЧКОМ ДРУШТВУ

Хуманистичка друштва представљају образац друштвеног уређења, који је по својој структури одговарајући добу Водолије. Ера Водолије представља временски период у трајању од приближно 2.000 година, током кога ће акценат бити на мисаоно-креативном развоју људске врсте. Током једног ранијег каналисања појаснили смо да је смена ера неопходна како бисте били изложени утицају прилично различитог сплета енергија у односу на раније ере, које служе као врста стимулације ваших одређених функција. У овој ери - ери Водолије, та стимулација односиће се на ваше мисаоно-креативне процесе и функције.

Мисаоно по свом положају на скали развоја свести заузима високо треће место, што га у развојном смислу чини веома пожељним. Но, да би ваша свест досегла то стање развоја свести, претходно је неопходно проћи фазе развоја свести на Физичком и Емоционалном Плану.

Ова два плана развоја свести иако важни и неопходни, нису планови свести које бисмо могли назвати позитивно-развојним, већ ћете током развоја свести на њима бити суочени са већим бројем негативних испољавања свести како са ваше, тако и од стране других људи. У принципу, што брже прођете ова два плана свести, то се могућности да накупите лошу карму прилично умањују.

Елем, ово би на неки начин био увод у тему о хуманистичком друштву, како бисте схватили разлике које га издвајају од другачијих друштвених система.

Хуманистичко друштво није друштва за које бисмо могли рећи да је лишено недостатака и негативних појава, али је то друштво које је по својој структури усмерено да у што је могуће већој мери подржи све развојне и позитивне токове једног друштва и појединца. То је друштво толерантно на различитости и разлике између разних друштвених, етничких, социјалних, интересних... група унутар самог хуманистичког друштва, тј. државе, али се тих принципа придржава и у контактима са другим народима, односно државама.

Хуманистичко друштво није настало сплетом случајних околности, нити је то тајни пројекат Моћника из сенке. Оно је спонтани одговор на потребе за испољавањем већег броја становника свих оних друштава која су у развојном смилу напредовала до веома високог нивоа развоја.

Бити толерантан према онима који се битно разликују од вас, није могуће уколико ваша свест није досегла ниво развоја мисаоно-духовног нивоа. Уколико сте пак и даље у развојном смислу укорењени на физичко-емоционалном нивоу свести, тада ће вам различитости других са којима живите у истом друштву представљати непремостиву препреку.
Стога како би се избегли сукоби и непријатељства унутар различитих група једног друштва-државе, као и између народа-држава, неопходно је подићи свест становника тих друштава.

"То је у реду" - рећи ћете, "али како то да урадимо - да подигнемо свест становника"?

Јасно вам је да нема чаробног штапића и да нема готованских решења. Не постоји Деда Мраз који ће вам донети виши степен развоја свести, уколико ви у себи не осетите порив да се развијате и уколико се у складу са тим поривом не бавите оним активностима које ће вам помоћи да развијете сопствену свест.

Свет често јесте суров, али је и поштен, те стога ништа што својим духовним развојем нисте постигли неће вам бити поклоњено, нити је тако нешто могуће. С друге стране, истовремено важи и то да ништа што сте током духовног развоја успели да развијете, не може вам бити ускраћено и забрањено.

Ми користимо израз "духовни развој", али се он односи на све четири фазе развоја ваше свести: физичку, емоционалну, мисаону и духовну. Која ће од тих фаза доминирати вашим садашњим животом зависи пре свега од вас, али и од фактора на које често ви немате никаквог утицаја. Ти фактори могу имати ограничавајуће дејство на ваш развој, но, у тој ситуацији нисте у горем положају од других људи.

Такве ситуације изазване су пре свега негативним дејством Слободних Воља других људи, који се због прилично ниског степена развоја свести - уз прилично јак и доминанатан Его, труде да успоставе моћ и контролу над што већим бројем људи, чиме крше Слободне Воље и Сврхе Живота многих.

За ово што смо навели не постоји савршено решење, него ће свако од вас морати да пронађе начин на који ће успети да настави да се развија на мисаоно-духовном нивоу. Како би што већи број људи имао могућности за што је могуће успешнији развој, предлажемо вам да ваша друштвâ преуредите на основама које ће дати једно хармонично и развојно-подстицајно хуманистичко друштво.

Само тако - на тај начин, могуће је подстакнути Децу Земље да истражују и развијају се на свим пољима делатности, што ће их из живота у живот довести до тога да спонтано почну да осећају титраје Духовног Плана. Тада ће њихова Душа успети да успостави свестан контакт са њима и да их из медитације у медитацију уведе у Просветљење. Након тога ваш животни циклус рађања и умирања завршава се, након чега постајете духовна свест која се брине о развоју људске врсте и других цивилизација широм Универзума.

До тада - док не досегнете то стање свести, поздрављамо вас.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

03 децембар 16 године ере Водолије - Београд/Србија