200  
О УНИШТЕЊУ ДЕМОНА

Оливере, питали сте нас како је могуће уништити Демоне, како би престао њихов негативан утицај на људску врсту и ми ћемо вам радо одговорити на то питање. Да ли ћете ви бити задовољни нашим одговором, то је већ нешто друго.

Дакле наш одговор гласи: Демоне није могуће уништити, јер да јесте, неки Духовник би то већ обавио до сада. Но, то не значи да је битка за бољитком и напредком људске врсте изгубљена, јер и ми имамо неколико кечева у рукама - ако можемо тако да се изразимо.

Наиме, Демоне није могуће уништити јер су генерисани од стране Контрауниверзума као што смо ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум, генерисане од стране Универзума. Значи, Демони представљају основно оруђе деловања Контрауниверзума на људску врсту, те ми - Духовне Енергије Универзума које прожимамо читав Универзум немамо право да их на ваш или на захтев неког другог Духовника уништимо.

Стога Демони ће постојати вечно и имаће негативно дејство на Развојне Свести Душâ које се развијају и које ће се развијати у будућности широм Универзума, не само на планети Земљи. Добра вест је да се могу уништити "продукти" - ако можемо тако да се изразимо, њиховог "рада": Енергије Зла, Медузе и Црви - као три основне Негативне Свести. Њиховим уништењем не крше се закони Универзума, јер они - поменуте негативне свести, не представљају самобитне свести, већ су то на неки начин оруђа и начини испољавања Демонâ на неки од безброј негативних облика.

Стога, што више делујете вашим молбама у смислу смањења "популације" ових негативних свести, то ће и деловање Демона бити слабије, односно испољавање њиховог негативног деловања биће осујећено. Зато вам предлажемо да као што сте то до сада чинили, наставите са упућивањем молби за њиховим уништењем - као обликом помоћи Деци Земље.

Енергије Зла имају изразито негативно дејство на енергије ваше ауре, али и изразито негативно дејство на свест Деце Земље. Много Зла и много несрећâ - како породичних, тако и криминалних, као и несрећа у виду масовних злочина и ратова одиграло се захваљујући дејству и деловању Енергија Зла.

Медузе такође имају изражено негативно деловање, с тим да је њихово деловање пасивно-статичке природе, па свест особе више доводи у стање наклоњености негативним поступцима и понашању.

Црви су наоко скоро безначајни, међутим немојте их нипошто потценити, јер њихово дејство јесте скоро неприметно, али су последице које проистичу из њега прилично лоше. Деловање Црва слаби и разара структуру ваших чакри, енергетских токова, као и енергетских садржаја свести ауре. Стога, уколико их на време не уклоните можете бити изложени брзом слабљењу ваше психе и енергетског система, а да у ствари и не успете да схватите ко је узроковао те промене.

Ето, чини нам се да смо овим каналисањем појаснили тему која је била део вашег интересовања и да ће ово каналисање сигурно помоћи другим Духовницима и Духовним Трагаоцима - пре свега онима који практикују Медитацију Душе, да разумеју колика опасност прети људској врсти од активности Демонâ и њихових "производа", као и начин како се изборити са њима.

Остало је још само да вам кажемо молбу коју је потребно изговорити за њихово брисање. 

Молба гласи:

"Молимо Духовне Енергије Универзума да обришу Енергије Зла, Медузе и Црве из аурâ свих људи на планети земљи"

и ми ћемо то учинити са задовољством.

До тада, поздрављамо вас.

Духовне Енергије Универзума


 


Сви текстови са сајта без икаквих измена и скраћивања могу бити штампани и објављивани у приватне и комерцијалне сврхе, у земљи и иностранству, од стране свих који то желе. Издавачка права су бесплатна, уз претходан договор везано за избор, опрему и ауторизацију текстова

26 новембар 16 године ере Водолије - Београд/Србија